BENDRUOMENĖS ĮSIKŪRIMO ISTORIJA


Arka (L'arche) yra bendruomenė, kurioje žmonės su intelekto negalia ir be jos dalijasi gyvenimu. Svarbiausia Arkoje yra santykiai, grindžiami pagarba ir atvirumu. Ši bendruomenė įkurta 1964 m. Prancūzijoje, o šiuo metu 38-iuose pasaulio šalyse yra 153 Arkos bendruomenės. Lietuvoje yra dvi Arkos bendruomenės.

ARKOS IDENTITETAS:
Mes esame žmonės su intelekto negalia ir be jos, kurie dalijasi savo gyvenimais bendruomenėje, priklausančioje Tarptautinei Federacijai.
Abipusiai santykiai ir pasitikėjimas Dievu yra mūsų kelionės kartu šerdyje.
Mes džiaugiamės kiekvieno asmens unikalia verte ir pripažįstame, kad mums reikia vieniems kitų.

ARKOS MISIJA:
Per abipusiškai perkeičiančius santykius atskleisti žmonių, turinčių negalią, dovanas.
Puoselėti bendruomeninę aplinką, kuri atlieptų kintančius mūsų narių poreikius, išliekant ištikimiems esminėms mūsų susikūrimo vertybėms.
Įsipareigoti mūsų skirtingose kultūrose bei dirbti kartu vardan žmoniškesnio pasaulio.

Kauno "Arkos" bendruomenės veikla prasidėjo 2010 m. spalio 12 dieną, gavus leidimą ir palaiminimą iš tuometinio Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ. Iš pradžių Bendruomenė veikė tik savanorišku pagrindu kaip susitikimų bendruomenė; veiklos vyko vieną kartą per savaitę Šv. Jono Pauliaus II Piligrimų centre. Gedas Malinauskas, Mantas Kuraitis ir keletas kitų savanorių pradėjo organizuoti susitikimus 9-iems asmenims su negalia (tai – bičiuliai Asta, Miranda, Arūnas, Marijus, Andrius, Erika, Arūnas, Audrius, Aidas), kurie buvo pažįstami iš Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės. Buvo organizuojami rankdarbių bei labai paprasti keramikos užsiėmimai. Netrukus pasijuto poreikis ir noras didinti savaitinį susitikimų skaičių, intensyviau kurti ir išgyventi bendruomenę ir priimti daugiau narių, todėl 2012 m. buvo įkurta NVO – asociacija „Šviesos dirbtuvėlės“.

2013 m. užmezgus ryšį su Tarptautine Arkos Federacija (toliau – Federacija) buvo įkurta iniciatyvinė grupė, kurios tikslas buvo gryninti tuometinės bendruomenės troškimus ir galimas vystymosi kryptis. 2014 m. Rasimų šeimos geradarių ir Lietuvos Provincijos Jėzuitų dėka Bendruomenė įsikūrė naujose patalpose Kaune, Pienių gatvėje, ir stipriai išplėtė savo veiklas. Matydama Bendruomenės pasiryžimą, 2014 m. Federacija Bendruomenei suteikė Projekto bendruomenės (angl. Project community) statusą, todėl 2015 m. Bendruomenė buvo pervadinta Kauno „Arkos“ bendruomene. 2018 m. Federacija, įvertinusi Bendruomenės tvarumą, suteikė Bandomosios bendruomenės (ang. Probational community) statusą.

Reaguojant į iškilusį poreikį, 2018 m. spalio 15 dieną bendruomenėje įsikūrė Gyvenimo namai, kuriuose nuolat gyvena asmenys su intelekto negalia. Šiuo metu gyvenančiųjų bendruomenės namuose iš viso 6 bičiuliai (žmonės su intelekto negalia).
Lietuvoje vykstant deinstitucionalizacijos pertvarkai atsirado galimybė plėsti veiklas, todėl 2020 m. gegužės 18d. bendruomenė atidarė Socialines dirbtuves, kurių tikslas – ugdant savarankiškumo ir darbinius įgūdžius įtraukti asmenis su negalia į darbo rinką. Taip pat 2020 m. gegužės 18d. įsikūrė Pagalbos priimant sprendimus padalinys, kurio veikla padeda asmenims su negalia atstovauti savo siekius ir pareikšti savo valią.

2022m. Bendruomenę sudaro 4 padaliniai: Dienos centras „Draugystės laivas“, Gyvenimo namai „Gyvybės duona“, Socialinės dirbtuvės „Draugystės tiltas“, Pagalbos priimant sprendimus padalinys „Pagalbos švyturys“.

Bendruomenė nuolat auga, kinta, vystosi ir juda į priekį.